Forside

ddce-forside

Energistyring

dansk drift center foretager en grundig analyse af de tekniske anlæg og bygningsdrift. Herefter bliver der udarbejdet en tilstandsrapport med økonomi- og

energi-budget over el, vand og varme. Som opfølgning på analysen udarbejder vi forslag og anvisninger på forbedringer.

Tilstandsrapporten tilpasses bygningens aktuelle styrings- og
analysebehov. For eks. pr. bygningsenhed, ejendoms-kompleks eller sammenligning mellem flere.

 

dansk drift center udarbejder en månedlig økonomi- og
energioversigt, der klart og overskueligt viser det faktiske
forbrug af el, vand og varme. Det betyder, at der løbende kan sættes ind overfor driftsfejl.

dansk drift center vil desuden levere forslag
til effektiviseringer og forbedringer.

Uanset energiformer, bygningstyper og driftsanlæg er det vores erfaring, at en effektiv og optimal energidrift og –styring bedst opnås ved tæt kontakt til den daglige driftstekniker/varmemester.
God information og vejledning både til administration og til
beboervalgte sikrer den optimale drift.

 

dansk drift center har specialister i effektiv energi- og
miljøstyring, og kan referere til mange tilfredse kunder.

dansk drift center aps, Skovbrynet 15, Postbox 15, 2880 Bagsværd, tlf. 44 44 44 10, fax 44 44 35 53, ddc@ddce.dk